najdete nás také na

facebook

 

partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách spolku

 

Sdružení Rybáři Příbram, z. s.

 

   Sdružení (spolek) vzniklo na podnět občanů a příznivců rybaření v obci Příbram na Moravě.

   Účel tohoto vzniklého sdružení (spolku) je dobrovolné sdružování obyvatel této malebné vesnice Jižní Moravy, kteří se ve svém volném čase věnují extenzivnímu chovu ryb a mají zájem o udržování čistoty vod a přírody v okolí vodních nádrží a potoků v k.ú. obce Příbram na Moravě a jeho okolí.

   Jako neziskové, zájmové sdružení úzce spolupracuje s vedením obce Příbram na Moravě i s ostatními zájmovými organizacemi při kulturním a společenském dění v obci.

   Svým vznikem nepřímo navazujeme na takřka zapomenutou tradici rybářství a rybníkářství v obci, kterou dokazuje rybník "Kuchyňka" vybudovaný občany v padesátých letech minulého století.

     Cílem SRP je nejen ve sportovní rybolov především svých členů, ale také ve vytvoření a udržování prostředí okolí rybníků a potoků, které si to nejen zaslouží, ale už to především potřebují.

 Základem k udržování pěkného prostředí a čistoty vod je výchova obyvatel a to v první řadě výchova dětí a mládeže. K tomu jsou vedeny děti v rybářském kroužku při naší organizaci. Je důležité, aby si všichni občané uvědomovali a nejenom děti, že je důležité udržovat pořádek nejen na svých zahrádkách a dvorcích, ale i v celé obci a jejím okolí.

 

celerob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

© 2016 Sdružení Rybáři Příbram z.s.
Všechna práva vyhrazena

webmster: celerob